Thỏ con nhanh trí

Có một lần Thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngốn ngấu…

Cá sấu mất mồi

Cá sấu ở gần đó , nằm im giả vờ như không nhìn thấy.
Thỏ nhìn quanh rồi yên trí ăn ngon lành. Cá sấu liền giả bộ hiền lành từ từ bò đến bên Thỏ rồi đột nhiên đớp gọn Thỏ vào miệng. Thỏ đã nằm gọn trong hàm cá sấu. Tuy rất sợ hãi nhưng thỏ cố giữ bình tĩnh để tìm kế thoát thân.

Thỏ cất tiếng nói vọng ra:
– Bác cá sấu! Tôi sẽ sợ chết khiếp khi nghe tiếng kêu “ha ha” của bác đấy.
Nghe Thỏ nói thế , Cá Sấu liền há mồm lớn ra mà kêu lên:
– Ha! Ha!
Chỉ chờ có thế, thỏ liền nhảy phóc ra khỏi miệng cá sấu và chạy biến vào rừng.

Trả lời