Bạn đang ở: Home > Mẹ kể con nghe > Mẹ kể con nghe: “Truyện cổ tích loài người”

Mẹ kể con nghe: “Truyện cổ tích loài người”

: “

Các bé có biết loài người được sinh ra như thế nào không? Hãy cùng nghe bài thơ thú vị này nhé.

Mẹ kể con nghe: "Truyện cổ tích loài người", Làm mẹ, làm mẹ, dạy con, mẹ kể con nghe, truyện cổ tích loài người, thơ thiếu nhi

Mẹ kể con nghe: "Truyện cổ tích loài người", Làm mẹ, làm mẹ, dạy con, mẹ kể con nghe, truyện cổ tích loài người, thơ thiếu nhi

Mẹ kể con nghe: "Truyện cổ tích loài người", Làm mẹ, làm mẹ, dạy con, mẹ kể con nghe, truyện cổ tích loài người, thơ thiếu nhi

Theo: Eva

Tags: , , , , , ,

Bình luận và phản hồi bài viết này tại đây: